Asbestsanering

Het verwijderen van asbest moet verzorgd worden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf (SC 530 gecertificeerd). Asbest is namelijk schadelijk voor uw gezondheid. AMF Asbestsanering voert het gehele traject van asbestsanering uit. Dit doen wij door het opstellen van een inventarisatierapport, het verwijderen van asbest en het aanvragen van een sloopmelding. In een vijftal stappen zorgt AMF Asbestsanering voor totale verwijdering van asbest en indien nodig montage van nieuwe dakplaten.

1

Inventarisatie asbestsanering

Voordat er begonnen wordt met het verwijderen van het asbest, zorgen wij ervoor dat er eerst een inventarisatierapport gemaakt wordt. Dit is volgens de wet die in Nederland geldt voor asbestverwijdering. In het inventarisatierapport worden onder andere de volgende gegevens genoemd: welke soort asbest is aanwezig; hoeveel asbest is er aanwezig; waar bevindt zich het asbest; om welke risicoklasse gaat het; op welke wijze dient de asbestsanering plaats te vinden. De doorlooptijd van de asbestinventarisatie is gemiddeld tussen de twee en zes weken.

Inventarisatierapport voor asbestsanering aanwezig?
Als u al een inventarisatierapport voor de asbestverwijdering en een sloopmelding in bezit heeft, kunnen wij deze gebruiken. Let er wel op dat het rapport en de vergunning niet ouder zijn dan drie jaar.

2

Start met voorbereiding om asbest te verwijderen

Na ontvangst van de noodzakelijke meldingen voor asbestverwijdering en sloop wordt er gestart met de voorbereiding voor asbestsanering. Indien nodig worden er nieuwe golfplaten, dakplaten of sandwichpanelen besteld. En er wordt een datum afgesproken voor de asbestverwijdering.

3

Asbestsanering binnen (containment)

Voordat wij beginnen met de asbestverwijdering, moet eerst de ruimte waarin het asbest zich in bevindt op onderdruk worden gezet. Dit doet AMF Asbestsanering met behulp van onderdrukmachines. Deze machines filteren de lucht, zodat de omgeving niet wordt blootgesteld aan het asbest. Bij AMF Asbestsanering gaat veiligheid voor alles. Vervolgens verwijderen wij het asbest. Nadat het asbest is verwijderd, wordt de ruimte schoongemaakt. Aansluitend wordt er door een onafhankelijk bureau eerst visueel gecontroleerd. Vervolgens wordt er een meting met behulp van luchtpompen uitgevoerd om te controleren of de ruimte veilig genoeg is om te betreden.

 

Asbestsanering buiten

Wanneer asbest zich in de open lucht bevindt, is er sprake van buitensanering. Het werkgebied wordt afgezet met geel asbestlint en waarschuwingsborden. Het is niet toegestaan om zonder ademhalingsbescherming het gebied binnen de linten te betreden. Zodra alle veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen, wordt er begonnen met de asbestverwijdering. Na het verwijderen van het asbest en het schoonmaken van het terrein, vindt de vrijgave plaats. Een onafhankelijk bedrijf gaat de saneringslocatie inspecteren om te kijken of het asbest volledig is verwijderd. Als de asbestsanering is geslaagd, ontvangen wij de vrijgave. Ook het afvoeren van het asbest wordt door ons verzorgd. Het terrein kan weer worden betreden nadat we de afzetlinten en waarschuwingsborden hebben verwijderd.

De stortbonnen voor asbest en vrijgave ontvangt AMF Asbestsanering op papier of digitaal. Deze ontvangt u van ons, zodat u kunt aantonen dat de asbestsanering op een verantwoorde manier is uitgevoerd.

 

4

Montage van dak- en gevelbeplating

Na de asbestverwijdering wordt er indien nodig begonnen met het monteren van golfplaten, sandwichpanelen of stalen dakplaten. Als de gordingen in slechte staat verkeren zorgen wij ervoor dat de gordingen vervangen worden. AMF Asbestsanering zorgt er altijd voor dat het dak van uw gebouw of schuur zo snel mogelijk weer gedicht is met nieuwe dakplaten. De planning sluit altijd naadloos aan omdat AMF Asbestsanering het gehele traject verzorgd. Na het monteren van het dak volgt de volledige afwerking. Het gebouw ziet er weer als nieuw uit! Onze medewerkers zorgen ervoor dat het terrein schoon en netjes wordt achtergelaten.

5

Oplevering

AMF Asbestsanering staat bekend als een betrouwbaar asbestverwijderingsbedrijf dat zorgt voor hoge kwaliteit in asbestsanering en montage van bijvoorbeeld sandwichpanelen of golfplaten. De oplevering wordt gedaan door de leidinggevende of eigenaar Jan Fieret. Het hele project wordt samen met u doorgenomen. Het doel van AMF Asbestsanering is dat u zeer tevreden bent. Verschillende reacties van klanten vindt u op de pagina Projecten.