Verwijderen asbesthoudende golfplaten Bergambacht

In Bergambacht (provincie Utrecht) zijn de asbesthoudende golfplaten van een kapschuur verwijderd. Eerst heeft AMF Asbestsanering gezorgd voor een asbestinventarisatierapport en een sloopmelding. Na verwijdering van de asbesthoudende golfplaten kon de opdrachtgever de kapschuur gaan slopen.