Geen asbest meer

In Klijndijk in de provincie Drenthe zijn onlangs de plafonds van een woonhuis vervangen.

12-531aec73-156c-4d3e-a131-37e7053dfc79

Bijna alle plafonds in het huis bleken asbest te bevatten. Eerst heeft AMF Asbestsanering zorg gedragen voor het wettelijk verplichte asbest inventarisatierapport. Vervolgens zijn de plafonds gesaneerd onder risicoklasse 2 en 3, volgens de huidige SC 530 regelgeving. Na de sanering zijn zeer nauwkeurige metingen naar asbest uitgevoerd en is het huis vrijgegeven. Dit huis is weer een gezonde leefomgeving! Bevat uw woning ook asbest? Neem contact op met AMF Asbestsanering voor een grondige asbestsanering.

AMF_klijndijk1 AMF_klijndijk2 AMF_klijndijk3