Sanering en sloop

In Leerdam (Zuid-Holland) is een complete boerderij met varkens- en kippenschuren gesloopt.

13-531aebe7-f6dc-406e-b8d8-3596053dfc79

Zowel de bovengrondse  bebouwing als de ondergrondse mestkelders zijn volledig verwijderd. Wat dit project ingewikkeld maakte, was de diversiteit van materialen die veilig afgevoerd moesten worden, de vele verschillende machines die ingezet moesten worden en de verschillende partijen die betrokken waren. Er is 3.500 m2 aan asbesthoudende golfplaten verwijderd en er is 2.000 m2 binnensanering uitgevoerd in containment. Verder is er 500 m2 terrein om de schuren heen gesaneerd, in verband met restanten asbest. De hele sloop en sanering zijn uitgevoerd volgens de geldende wetten en regels. Tijdens deze sanering en sloop is er gebruik gemaakt van een rupskraan, een puinbreker, een shovel en meerdere vrachtwagens. De contacten met de gemeente en de arbeidsinspectie zijn goed verlopen bij dit omvangrijke project dat door AMF Asbestsanering gecoördineerd is. Wilt u meer informatie over asbestsanering en sloop door AMF Asbestsanering? Neem nu contact met ons op.

AMF leerdam 1 AMF leerdam 2 AMF leerdam 3 AMF leerdam 4 AMF leerdam 5 AMF leerdam 6